• Spolupracujeme s designerskou firmou a také s architekty, proto jsme schopní vám poskytnout kompletní servis.

  Spolupracujeme s designerskou firmou a také s architekty, proto jsme schopní vám poskytnout kompletní servis.

 • Máme zkušenosti nejen se stavbou zděných rodinných domů, ale i se dřevostavbami.

  Máme zkušenosti nejen se stavbou zděných rodinných domů, ale i se dřevostavbami.

 • Náš zájem směřuje dle světových moderních trendů ke stavbám nízkoenergetických, či pasivních domů.

  Náš zájem směřuje dle světových moderních trendů ke stavbám nízkoenergetických, či pasivních domů.

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetický dům má mnohem přísnější kritéria na množství tepla určeného k vytápění než běžné novostavby. Dům musí být navržen tak, aby maximální množství tepla na vytápění bylo 15 - 50kWh/m2 obytné plochy.

Je to poměrně velké rozpětí a nižší hodnoty okolo 15 kWh se už blíží nebo rovnají požadavkům na pasivní domy.

Proč stavět nízkoenergetické a pasivní domy

 • Pouze desetinové náklady na vytápění oproti běžným stavbám
 • Dům není téměř vůbec závislý na zvyšování cen energií
 • Pohodlné a zdravé bydlení

Stavba nízkoenergetického domu

Pokud se rozhodnete pro stavbu nového nízkoenergetického domu, tak je vhodné nechat si projekt zpracovat od projektanta, který má dostatek zkušeností s tímto druhem staveb. Vybere se pak také skladba vhodného materiálu i konstrukce domu.

Při projekci nízkoenergetického domu se zpravidla držíme tradičních postupů s důrazem na: 

 • výhodný poměr a tvar stavby vyjádřený poměrem "ochlazovaný povrchu stavby / obestavěný prostor", neboli "povrch / objem" (výhodný je A/V ~ 0,5-0,8)
 • orientace domu na pozemku vůči jihu
 • nezastíněná fasáda, případně s využitím listnaté vegetace
 • účelná a jednoduchá dispozice: obytné místnosti na jihu, zázemí na severu
 • skromnost, úspornost
 • využívání místních zdrojů (solární energie, místní les)
 • důraz na pasivní opatření namísto strojních zařízení (důsledné stínění a izolace namísto chladicí jednotky)

Zděné stavby - v našich klimatických podmínkách jsou nejvíce rozšířeny. V dnešní době je na výběr celá řada materiálů a tvárnic, které mají už v základu výborné tepelně izolační vlastnosti.

Montované stavby - suchá výstavba pomocí panelů se stala v poslední době módou. Tak lze vystavět i poměrně velký dům v řádech několika týdnů. Staví se z panelů na bázi dřeva nebo betonu. Uvnitř Panelu už může být obsažena tepelná izolace.

Dřevostavby - jedná se nejčastěji o výstavbu z dřevěných panelů podobně jako další montované stavby nebo pouze z čistého opracovaného dřeva. Tyto domy někdy využívají tepelnou izolaci z přírodních materiálů jako je dřevo nebo upravená celulóza.

Rozdělení budov podle potřeby tepla na vytápění kWh/m2
Starší domy 200 a více
Novostavby 80 - 120
Nízkoenergetické domy 15 - 50
Pasivní domy 5 - 15
Nulové domy (plusové domy) 0 - 5